FacebookTwitter

Casa Solla

Casa Solla

A solidez alcanzada, en tan pouco tempo, por Pepe Solla na cociña só é explicable por dúas razóns: porque o leva no sangue, e porque, cada ano menos junior, buscou o perfeccionismo en tempos de madurez persoal. E porque resultou que ademais do interese pola progresión da cociña galega (herdada do tipismo dos seus pais) o vástago que empezou como catador, tiña unha man (e unha cabeza) para a comida ben combinada e ben feita .., reservada unicamente para os escollidos. Como resulta que o seu compromiso coa causa está por encima da cobiza comprensible, ofrece ao comensal acabados maxistrais, pero, tamén, espazos xenerosos, tanto no comedor minimalista e elegante, como na sala de estar... confortablemente no aperitivo ou na sobremesa. A madurez xenerosa.