FacebookTwitter

Restaurante España

Restaurante España

Os irmáns López achegaron o golpe de forno xeracional a un restaurante xa acreditado na vía tradicional polo seu pai. Hector apostou por unha combinación comedida pero perfectamente definida, entre a herdanza ortodoxa e o "aggiornamento" dunha despensa moi sólida da despensa rural, tanto de montaña como de litoral. O cambio de estilo coincidiu, en coherencia, cunha reforma dos equipamentos e servizos do restaurante, o cal, desde as súas orixes como cafetaría, cumpriu o medio século en espléndida e irresistible ascensión, a mesma que comparte co cociñeiro o seu irmán Francisco, á fronte da sala. Irresistible ascensión.