FacebookTwitter

Pescados y Mariscos Cambados

Pescados y Mariscos Cambados

HORARIO: De martes a sábado de 8:30 a 14:00.

ESPECIALIDADES: Pesca de baixura. Chocos.

SERVIZOS QUE PRESTA: Servizo a domicilio a través do servizo da Praza de Abastos de Santiago