FacebookTwitter

Pescados San Adrián

Pescados San Adrián

HORARIO: De martes a sábado de 9:00 a 14:00

ESPECIALIDADES: Principalmente pesca de baixura.

SERVIZOS QUE PRESTA: Reparto a domicilio en furgoneta propia.