Vostede está aquí

Empresas de transformación

Neste grupo están todas aquelas empresas que someten os produtos vivos, frescos ou preparados, a calquera proceso que altere a natureza do produto inicial, tal como o afumado, o secado, o curado, o mariñado, o tratamento térmico, etc. Polo tanto, inclúense aquí as conserveiras, as empresas de conxelación, as fábricas de precociñados, etc.