FacebookTwitter

cuckoo wrasse

 cuckoo wrasse Ilustrador/a: Elisabet García Aires

É un lábrido de corpo elegante e cabeza cónica con boca grande armada de fortes dentes. A súa cor é característica da especie, con marcado dicromatismo sexual. Poden chegar a medir os 35 centímetros de lonxitude. Trátase dunha especie lonxeva que acada os 17 anos de idade. É unha especie litoral que se pode atopar entre os 2 e os 200 m de profundidade. É carnívoro, alimentándose de crustáceos, moluscos e peixes. Presente en todas as costas ibéricas.

Details of species

  • FAO code: USI
  • Scientific name:Labrus mixtus (=L. Bimaculatus)
  • Galician name: Rei
  • Spanish name: Gallano
  • Biological group: Peixes
 cuckoo wrasse
  • Minimum size:
  • Measurement Method: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal