FacebookTwitter

Wracks nei

Wracks nei Ilustrador/a: Elisabet García Aires

Talo de ata 30 centímetros, de cor parda amarelenta, de consistencia coriácea. A base está formada por un eixo rastreiro do que parten eixos cilíndricos ramificados dicotomicamente. Aparece no litoral inferior e en pozas do litoral medio de costas protexidas ou semiexpostas. Soporta a presenza de area.

Details of species

  • FAO code: FUA
  • Scientific name:Bifurcaria bifurcata
  • Galician name: Bifurcaria
  • Spanish name: Bifurcaria bifurcata
  • Biological group: Algas