FacebookTwitter

Confraría de Pescadores "San Antonio" de Cambados (Transformador)

Confraría de Pescadores "San Antonio" de Cambados (Transformador)

A Confraría de Pescadores de Cambados xestiona a planta de evisceración de vieira situada no Porto de Tragove, na que se depura, eviscera , envasa e conxela a vieira que se descarga na Lonxa de Cambados durante as campañas de apertura deste pectínido na Ría de Arousa.