FacebookTwitter

Pescados Jaime, S.L.

Pescados Jaime, S.L.

Empresa dedicada á comercialización almacenista de peixe fresco. Presentes nas lonxas de Riveira e Celeiro (Viveiro). Desde a sede principal no porto de Riveira comercialízanse os principais peixes frescos procedentes da pesca de baixura (cerco, arrastre e artesanal) das rías e costa Galega, que son adquiridas nas distintas lonxas de baixura da rexión.