FacebookTwitter

Pulpo de Camariñas, S.L.

Pulpo de Camariñas

Pulpo de Camariñas, S.L. leva máis de 40 anos comercializando polbo,mercado na súa totalidade a pescadores que o extraen das nosas costas de xeito artesanal e sostible como resultado do saber transmitido por xeracións.

Todo o polbo que vostede merca baixo a marca ¿Pulpo de Camariñas¿ procede de lonxas de A Costa da Morte, a esquina de Galicia entre Malpica e Fisterra.

No mesmo día, o polbo límpase e conxélase, sen engadirlle ningún tipo de produto, nin auga, completamente ao natural, soamente polbo.

Grupos biolóxicos certificables