FacebookTwitter

European razor clam

European razor clam

Ten unhas valvas alongadas, brillantes e rectas. Diferénciase do longueirón en que os seus extremos están máis curvados e inclinados e son máis curtos ca os daquel, e tamén porque son máis brillantes que as do longueirón.

Vive en fondos areosos e lamacentos no interior das rías. É unha especie propia da zona infralitoral. Captúrase, como os outros solénidos, mediante mergullo a pulmón ou con subministro de aire dende superficie ou a pé, especialmente nas mareas vivas, utilizando sal para que asomen os individuos.

A súa carne é un pouco máis fibrosa ca a do longueirón, aínda que igualmente saborosa. Permite abrilo á prancha ou cubrilo cun prebe ao gusto do consumidor. Tamén podémolo preparar guisado ou en empanada.

Details of species

  • FAO code: RAE
  • Scientific name:Solen marginatus
  • Galician name: Longueirón vello
  • Spanish name: Longueirón
  • Biological group: Bivalvos
European razor clam
  • Minimum size: 80 mm
  • Measurement Method: O tamaño medirase medindo o eixe maior ou anteroposterior