Mariscos Malliño, S.L. (Depuradora)

Mariscos Malliño, S.L. (Depuradora)

MARISCOS MALLIÑO, S.L. é unha empresa galega familiar que nace, vive e morre ao ritmo que marcan as mareas, e o seu coñecemento do mar e a riqueza natural de noso entorno garantiza a alta calidade dos nosos productos coas máximas garantías sanitarias. Conta con parques de cultivo propios ubicados en Castrelo (Cambados. Pontevedra) e nunha cetárea de crustáceos nas inmediacións da Ría de Arousa. Dispón da capacidade de producción necesaria para garantizala Calidade e Suministro regular en todos os seus envíos de mercancía. O noso obxetivo,é garantizala amplia gama de produtos e lo grala total satisfacción dos nosos clientes.

Datos de contacto

Especies certificadas