FacebookTwitter

Linguado de area

Linguado de area

Datos da especie

  • Código FAO: SOS
  • Nome científico:Solea lascaris
  • Nome galego: Linguado de area
  • Nome castelán: Lenguado de arena
  • Grupo biolóxico: Peixes
Linguado de area
  • Tamaño mínimo: 15 cm
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal