FacebookTwitter

Xurelo negro

Xurelo negro Ilustrador/a: Elisabet García Aires

Datos da especie

  • Código FAO: JAA
  • Nome científico:Trachurus picturatus
  • Nome galego: Xurelo negro
  • Nome castelán: Chicharro
  • Grupo biolóxico: Peixes
Xurelo negro
  • Tamaño mínimo: 15 cm
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal