FacebookTwitter

Lisa

Lisa Ilustrador/a: Elisabet García Aires

Ten o corpo alongado, cilíndrico e musculoso coa cabeza ancha e a boca pequena co beizo superior ben desenvolvido. Carece de liña lateral. A cola é potente e con forma de forquilla. De cor gris azulada no dorso e ventre prateada. Pode alcanzar os 60 cm de lonxitude.

Bo nadador, móvese en bancos preto da costa. Os adultos viven permanentemente no mar. Aliméntase de algas e pequenos invertebrados.. Reprodúcese no inverno, de novembro a abril.

Está presente en todas as costas peninsulares e distribúese dende o Mediterráneo ao Atlántico, desde Noruega a Senegal

Datos da especie

  • Código FAO: MLR
  • Nome científico:Chelon labrosus
  • Nome galego: Lisa
  • Nome castelán: Lisa
  • Grupo biolóxico: Peixes
Lisa
  • Tamaño mínimo: 20 cm
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal