FacebookTwitter

Muxo cabezudo

Muxo cabezudo Ilustrador/a: Elisabet García Aires

Datos da especie

  • Código FAO: MUF
  • Nome científico:Mugil cephalus
  • Nome galego: Muxo cabezudo
  • Nome castelán: Mugil
  • Grupo biolóxico: Peixes
Muxo cabezudo
  • Tamaño mínimo: 20 cm
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal