FacebookTwitter

Reo

Reo Ilustrador/a: Elisabet García Aires

Datos da especie

  • Código FAO: TRS
  • Nome científico:Salmo trutta trutta
  • Nome galego: Reo
  • Nome castelán: Reo o trucha marina
  • Grupo biolóxico: Peixes
Reo
  • Tamaño mínimo:
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal