FacebookTwitter

Bacoreta

Bacoreta

Datos da especie

  • Código FAO: LTA
  • Nome científico:Euthynnus alletteratus
  • Nome galego: Bacoreta
  • Nome castelán: Bacoreta
  • Grupo biolóxico: Peixes
Bacoreta
  • Tamaño mínimo:
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal