FacebookTwitter

Dentón

Dentón

Datos da especie

  • Código FAO: DEC
  • Nome científico:Dentex dentex
  • Nome galego: Dentón
  • Nome castelán: Dentón o dentón europeo
  • Grupo biolóxico: Peixes
Dentón
  • Tamaño mínimo:
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal