FacebookTwitter

Muxos

Muxos

Datos da especie

  • Código FAO: MGS
  • Nome científico:Mugil spp
  • Nome galego: Muxos
  • Nome castelán: Múgiles
  • Grupo biolóxico: Peixes
Muxos
  • Tamaño mínimo:
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal