FacebookTwitter

Saboga

Saboga

Datos da especie

  • Código FAO: SLM
  • Nome científico:Sarpa salpa
  • Nome galego: Saboga
  • Nome castelán: Salema
  • Grupo biolóxico: Peixes
Saboga
  • Tamaño mínimo:
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal