FacebookTwitter

Escarapote de pedra

Escarapote de pedra

Datos da especie

  • Código FAO: RSE
  • Nome científico:Scorpaena scrofa
  • Nome galego: Escarapote de pedra
  • Nome castelán: Cabracho
  • Grupo biolóxico: Peixes
Escarapote de pedra
  • Tamaño mínimo:
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal