FacebookTwitter

Fodón

Fodón

Datos da especie

  • Código FAO: POD
  • Nome científico:Trisopterus minutus
  • Nome galego: Fodón
  • Nome castelán: Capellán
  • Grupo biolóxico: Peixes
Fodón
  • Tamaño mínimo:
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal