FacebookTwitter

Barbada de area

Barbada de area

Datos da especie

  • Código FAO: GGD
  • Nome científico:Gaidropsarus mediterraneus
  • Nome galego: Barbada de area
  • Nome castelán: Bertorella
  • Grupo biolóxico: Peixes
Barbada de area
  • Tamaño mínimo:
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal