FacebookTwitter

Chaparella

Chaparella

Datos da especie

  • Código FAO: CTB
  • Nome científico:Diplodus vulgaris
  • Nome galego: Chaparella
  • Nome castelán: Mojarra
  • Grupo biolóxico: Peixes
Chaparella
  • Tamaño mínimo:
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal