FacebookTwitter

Boga

Boga

Datos da especie

  • Código FAO: BOG
  • Nome científico:Boops boops
  • Nome galego: Boga
  • Nome castelán: Boga
  • Grupo biolóxico: Peixes
Boga
  • Tamaño mínimo:
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal