FacebookTwitter

Solla

Solla

Datos da especie

  • Código FAO: FLE
  • Nome científico:Platichthys flesus
  • Nome galego: Solla
  • Nome castelán: Solla
  • Grupo biolóxico: Peixes
Solla
  • Tamaño mínimo: 25 cm
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal