FacebookTwitter

Ollomol

Ollomol

Datos da especie

  • Código FAO: SBR
  • Nome científico:Pagellus bogaraveo
  • Nome galego: Ollomol
  • Nome castelán: Besugo
  • Grupo biolóxico: Peixes
Ollomol
  • Tamaño mínimo: 35 cm
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal