FacebookTwitter

Melgacho

Melgacho

Datos da especie

  • Código FAO: SYC
  • Nome científico:Scyliorhinus canicula
  • Nome galego: Melgacho
  • Nome castelán: Pintarroja
  • Grupo biolóxico: Peixes
Melgacho
  • Tamaño mínimo: 40 cm
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal