FacebookTwitter

Choupa

Choupa

Datos da especie

  • Código FAO: BRB
  • Nome científico:Spondyliosoma cantharus
  • Nome galego: Choupa
  • Nome castelán: Chopa
  • Grupo biolóxico: Peixes
Choupa
  • Tamaño mínimo: 23 cm
  • Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal