FacebookTwitter

Peneira

Peneira

Datos da especie

  • Código FAO: HLT
  • Nome científico:Haliotis tuberculata
  • Nome galego: Peneira
  • Nome castelán: Oreja de mar
  • Grupo biolóxico: Gasterópodos
Peneira
  • Tamaño mínimo:
  • Forma de medición: As lapas e a peneira, mediranse pola lonxitude do seu eixe maior