FacebookTwitter

Cigala

Cigala

Datos da especie

  • Código FAO: NEP
  • Nome científico:Nephrops norvegicus
  • Nome galego: Cigala
  • Nome castelán: Cigala
  • Grupo biolóxico: Crustáceos
Cigala
  • Tamaño mínimo:
  • Forma de medición: O tamaño da cigala medirase paralelamente á liña mediana a partir da parte posterior dunha das órbitas atao o borde distal do cefalotórax (LCT), ou desde a punta do rostrum ata o extremo posterior do telson, excluíndo as setae (LT). As colas das cigalas, soltas mediranse a partir do borde anterior do primeiro segmento da cola ata o extremo posterior do telson excluíndo as setae. A medición efectuarase ao longo e sen estirar (LC)