FacebookTwitter

Grateloupia turuturu

Grateloupia turuturu Ilustrador/a: Elisabet García Aires

Presente nas costas de Galicia desde 1991, e no norte de Portugal desde 1997. Posiblemente está amplamente distribuída por toda a costa Cantábrica. Crece en ambientes semiexpostos e protexidos onde pode medrar ata 1 m, sobre rochas e moluscos bivalvos, en pozas rochosas do intermareal medio e plataformas rochosas do intermareal inferior e infralitoral, xunto a Lithophyllum incrustans, Corallina elongata, Sargassum muticum, Undria pinnatifida e actinias.

Datos da especie

  • Código FAO: Z19
  • Nome científico:Grateloupia turuturu
  • Nome galego: Grateloupia turuturu
  • Nome castelán: Grateloupia turuturu
  • Grupo biolóxico: Algas