Detalle producto

FacebookTwitter

Ameixón

Ameixón

Non hai descrición dispoñible para esta especie

Datos da especie

  • KLK
  • Nome científico: Callista Chione
  • Nome galego: Ameixón
  • Nome castelán: Almejón
  • Grupo biolóxico: Bivalvos
Receitas de Ameixón
O tamaño medirase medindo o eixe maior ou anteroposterior

Onde atopalo

Lonxas e centros de primeira venta autorizados

  • Centros de depuración / expedición e cetáreas

  • Empresas de transformación