Detalle producto

FacebookTwitter

Reo

Reo
Ilustadora: Elisabet García Aires
<p>O reo é un peixe similar ao salmón, pero distínguese deste porque ten un corpo máis forte, curto e alto. Tamén a boca é máis rachada e ancha. O reo e a troita común son a mesma especie, coa diferencia de que o reo pasa case toda a súa vida no mar. A cor do reo é gris escura no dorso e prateada no ventre, con manchas negras ou vermellas.</p> <p>Algunhas poboacións atlánticas realizan migracións ao mar regresando ao río en outono e inverno para completar o ciclo reprodutor. Distribúese polas cabeceiras de case todos os ríos da Península Ibérica.</p> <p>Non é unha especie abundante no mercado. </p> <p>Pódese preparar á grella ou á prancha, con salsas a gusto de los comensais resultará un prato exquisito. Probe tamén a facelo ao forno cun chorro de aceite de oliva, allos enteiros e unha folla de loureiro; e como non, tamén pode preparalo en pastel.</p>

Datos da especie

  • TRS
  • Nome científico: Salmo trutta trutta
  • Nome galego: Reo
  • Nome castelán: Reo o trucha marina
  • Grupo biolóxico: Peixes
Receitas de Reo
O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal

Onde atopalo

Lonxas e centros de primeira venta autorizados