Detalle producto

FacebookTwitter

Bacoreta

Bacoreta

Non hai descrición dispoñible para esta especie

Datos da especie

  • LTA
  • Nome científico: Euthynnus alletteratus
  • Nome galego: Bacoreta
  • Nome castelán: Bacoreta
  • Grupo biolóxico: Peixes
Receitas de Bacoreta
O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal

Onde atopalo

Lonxas e centros de primeira venta autorizados