Detalle producto

FacebookTwitter

Mastocarpus stellatus

Mastocarpus stellatus
Ilustadora: Elisabet García Aires
<p>Talo de ata 15 centímetros, de cor vermella escura e consistencia cartilaxinosa. Fíxase mediante un disco basal do que parten estipes cilíndricos que se ensanchan dando lugar a unha lámina acanalada. A fronde divídese irregularmente de xeito dicotómico. Forma unha cintura de vexetación ben definida no litoral medio de costas semiexpostas. Utilizada industrialmente para a obtención de carraxén. Ten propiedades antibacterianas e abranda a tos.</p>

Datos da especie

  • MVT
  • Nome científico: Mastocarpus stellatus
  • Nome galego: Mastocarpus stellatus
  • Nome castelán: Mastocarpus stellatus
  • Grupo biolóxico: Algas
Receitas de Mastocarpus stellatus

Onde atopalo

Lonxas e centros de primeira venta autorizados