Detalle producto

FacebookTwitter

Gigartina pistillata

Gigartina pistillata
Ilustadora: Elisabet García Aires
<p>Talo de ata 15 centímetros, de cor vermella escura ou tirando a negra e de consistencia carnoso-cartilaxinosa. Fíxase mediante un disco do que parten estipes ovais divididos dicotomicamente. Atópase no litoral medio ou inferior de costas semiexpostas ou expostas. Utilizada na produción industrial de xeles e mucílagos polo seu contido en carraxén.</p>

Datos da especie

  • Z17
  • Nome científico: Gigartina pistillata
  • Nome galego: Gigartina pistillata
  • Nome castelán: Gigartina pistillata
  • Grupo biolóxico: Algas
Receitas de Gigartina pistillata

Onde atopalo

Lonxas e centros de primeira venta autorizados