Detalle producto

FacebookTwitter

Escarapote de pintas

Escarapote de pintas
Ilustadora: Elisabet García Aires
<p>Especie de cabeza grande fortemente armada de espiñas. De cor acastañada ou pardo verdosa escura, e en ocasións con tinturas vermellas. Pode chegar ata os 25 centímetros aínda que comunmente mide arredor de 15 centímetros. Trátase dunha especie bentónica e litoral. De costumes solitarios, atópase en fondos rochosos ou cubertos de algas pouco profundos, ata os 800m de profundidade. Aliméntase de pequenos peixes, crustáceos e outros invertebrados. Distribúese polo Atlántico oriental e no Mediterráneo. Péscase con trasmallos e palangre de fondo.</p>

Datos da especie

  • BBS
  • Nome científico: Scorpaena porcus
  • Nome galego: Escarapote de pintas
  • Nome castelán: Rascacio
  • Grupo biolóxico: Peixes
Receitas de Escarapote de pintas
O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal

Onde atopalo

Lonxas e centros de primeira venta autorizados