Detalle producto

FacebookTwitter

Bolo vermello

Bolo vermello
Ilustadora: Elisabet García Aires
<p>Peixe de pequeno tamaño que forma bancos e habita en augas costeiras sobre fondos de area e grava. Aliméntanse de zooplancto e constitúen ademais o alimento de numerosos peixes. A posta é na primavera e no outono. Realízase en augas pouco profundas e os ovos son depositados na area pola femia. Distribúese polo Atlántico oriental dende Noruega ata o sur da Península Ibérica.</p>

Datos da especie

  • ABZ
  • Nome científico: Ammodytes tobianus
  • Nome galego: Bolo vermello
  • Nome castelán: Aguacioso
  • Grupo biolóxico: Peixes
Receitas de Bolo vermello
O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal

Onde atopalo

Lonxas e centros de primeira venta autorizados