Lamprea de Mar

Datos da especie

  • Código FAO: LAU
  • Nome científico: Petromyzon marinus
  • Nome galego: Lamprea de Mar
  • Nome castelán: Lamprea
  • Grupo biolóxico: Peixes

Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal

Onde atopalo