Escarapote de pedra

Escarapote de pedra

Non hai descrición dispoñible para esta especie

Datos da especie

  • Código FAO: RSE
  • Nome científico: Scorpaena scrofa
  • Nome galego: Escarapote de pedra
  • Nome castelán: Cabracho
  • Grupo biolóxico: Peixes

Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal