Bifurcaria

Bifurcaria

Fronde pardusco, fixado por unha maraña de eixos rizomatosos con minúsculos discos de fixación. Deles xorden eixos principais de 10 - 30 cm de lonxitude, redondeados, de até 4 mm de diámetro, non ramificados no seu cuarto basal, e na zona superior se ramifican dicótomamente ou alternamente de 2 a 4 veces. Corpos reprodutores nos extremos das poliñas, e as ramas principais poden levar flotadores redondeados. Os receptáculos, de até 4 cm, na parte final das ramas, e os conceptáculos hermafroditas.

Datos da especie

  • Código FAO: FUA
  • Nome científico: Bifurcaria bifurcata
  • Nome galego: Bifurcaria
  • Nome castelán: Bifurcaria bifurcata
  • Grupo biolóxico: Algas

Onde atopalo