Longueirón vello

Longueirón vello

Ten unha cuncha alongada, brillante e recta. Diferénciase do longueirón en que os seus extremos están máis curvados e inclinados e son máis curtos ca os daquel, e tamén porque a súa cuncha é máis brillante ca a do longueirón.

Vive en fondos areosos e lamacentos no interior das rías. É unha especie propia da zona infralitoral. Captúrase ao mergullo a pulmón, mesturado coas navallas. Pódese coller a pé, especialmente nas mareas vivas.

A súa carne é un pouco máis fibrosa ca a do longueirón, aínda que igualmente saborosa. Permite abrilo á prancha ou cubrilo cun prebe ao gusto do consumidor. Tamén é moi frecuente atopalo en conserva.

Datos da especie

  • Código FAO: RAE
  • Nome científico: Solen marginatus
  • Nome galego: Longueirón vello
  • Nome castelán: Navaja europea
  • Grupo biolóxico: Bivalvos
80 mm

Tamaño mínimo: 80 mm

Forma de medición: O tamaño medirase medindo o eixe maior ou anteroposterior

Onde atopalo