Curuxo

Curuxo

Non hai descrición dispoñible para esta especie

Datos da especie

  • Código FAO: BLL
  • Nome científico: Scophthalmus rhombus
  • Nome galego: Curuxo
  • Nome castelán: Rémol
  • Grupo biolóxico: Peixes
30 cm

Tamaño mínimo: 30 cm

Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal