FacebookTwitter

Pescadería Abel

Pescadería Abel

HORARIO: Martes, xoves, sábados e 2º, 4º e 5º domingo do mes de 8:00 a 14:30.

ESPECIALIDADES: Pesca artesanal.

SERVIZOS QUE PRESTA: Servizo a domicilio en Carballo