Pescados Marga

HORARIO: De martes a sábado de 9:00 a 14:00

ESPECIALIDADES: Pesca de baixura.

SERVIZOS QUE PRESTA:

Datos de contacto

  • Pescados Marga
  • Praza de Abastos de Sanxenxo, postos do 44 ó 46. Rúa de Madrid
    36960 Sanxenxo
    Pontevedra
  • Tfno: 699882918