Grooved carpet shell

Grooved carpet shell

A cuncha da ameixa fina posúe unhas liñas en forma de raios e outras concéntricas que forman os seus característicos cadriños. Esta é a primeira diferenza coa babosa. A súa cor será distinta dependendo do substrato (area) onde criase, variando entre branca e acastañada. Os seus sifóns son longos e están separados un do outro, en toda a súa lonxitude, e esta é outra boa característica para distinguila das demais ameixas.

Xeralmente as capturas fanse a pé firme con sacho, con culleres, ou ben localizando os buratos que deixan os seus sifóns na area. A maior cantidade de ameixa fina provén das nosas rías, nas que se están introducindo e consolidando formas de semicultivo, conseguindo incrementos de produción moi importantes por parte das organizacións de mariscadoras do noso litoral.

Segundo os expertos, débense de tomar en cru con limón, pero se esta forma non é do seu gusto, probe a poñelas abertas na tixola, con fideos, nunha sopa, nun guiso con fabas ou acompañando caldeiradas.

Details of species

  • FAO code: CTG
  • Scientific name: Ruditapes decussatus
  • Galician name: Ameixa fina
  • Spanish name: Almeja fina
  • Biological group: Bivalvos
40 mm

Minimum size: 40 mm

Measurement Method: O tamaño medirase medindo o eixe maior ou anteroposterior