Pescadería Tato

HORARIO: Mércores e sábados de 8:00 a 14:00

ESPECIALIDADES: Polbo. Pesca de baixura.

SERVIZOS QUE PRESTA:

Datos de contacto

  • Pescadería Tato
  • Praza de Abastos de A Estrada. Praza Martínez Anido s/n
    36680 Guarda (A)
    Pontevedra
  • Tfno: 660654763