FacebookTwitter

Mariscos Veiro, S.L.

Mariscos Veiro, S.L.

Mariscos Veiro S.L., é unha empresa que leva 30 anos no mercado do marisco.

As súas instalacións son de recente construción e punteiras no sector do marisco. Constan de dúas naves comunicadas entre si, unha dedicada á depuración e comercialización; e a outra destinada a un centro de eviscerado de vieiras, o único existente en Galicia nestes momentos, no cal evisceran varias empresas comercializadoras deste produto.

Posúe tamén a patente de Veirosistem, un sistema de depuración vertical moi estendido actualmente entre as empresas do sector, polas súas vantaxosas características. Este sistema foi desenvolvido integramente por Mariscos Veiro e, unha vez que foi aprobado por Sanidade, foi patentado, posuíndo todos os dereitos a empresa Mariscos Veiro S.L..